Ga naar pagina inhoud

JeugdTeams

De JeugdTeams bestaan uit medewerkers van de kernpartners van het CJG (de gemeente Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe en de GGD Drenthe). Elk team bevat verschillende specialismen:

  • Jongerenwerker
  • Jeugdverpleegkundige
  • Specialist complexe opvoed- en opgroeivragen
  • Jeugd-/ schoolmaatschappelijk werker
  • Jeugdconsulent

De JeugdTeams bespreken alle opvoed- en opgroeivragen die bij het CJG binnenkomen. Eén van de teamleden neemt vervolgens contact op met het gezin en legt een dossier aan op naam van het kind. Door de nauwe samenwerking is het voor alle partijen overzichtelijk wie wat doet binnen een gezin. Ook voor gezinnen zelf is het fijn om één aanspreekpunt te hebben.

Contact opnemen met de JeugdTeams kan via de frontoffice van het CJG: [email protected].