Ga naar pagina inhoud

Jeugdconsulenten

De JeugdTeams bespreken alle opvoed- en opgroeivragen die bij het CJG binnenkomen. Wanneer er specialistische zorg nodig is komen onze jeugdconsulenten in beeld. Zij plannen een keukentafelgesprek in met de ouders en/ of cliënt en -als dat mogelijk is- met de betrokken zorgaanbieder(s). De jeugdconsulenten brengen de hulpvraag in kaart, beoordelen deze en adviseren het MDO (Multi Disciplinair Overleg). Het MDO besluit welke zorg wordt ingezet en de consulenten zoeken vervolgens een passende zorgaanbieder. Tijdens het hele traject blijft de jeugdconsulent het aanspreekpunt voor het gezin; hij monitort de zorg, evalueert en stelt bij waar nodig.