Hulp en ondersteuning

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk
Op de scholen in de gemeente Midden-Drenthe wordt schoolmaatschappelijk werk aangeboden door Welzijnswerk Midden-Drenthe, partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een schoolmaatschappelijk werker (smw-er) kan met de ouders, de school of het kind in gesprek gaan over problemen rond het welzijn van het kind op school of thuis. De schoolmaatschappelijk werker kan bijvoorbeeld helpen als er zorgen zijn over de omgang van een kind met andere kinderen, plagen of pesten, zorgen over het gedrag van het kind in de thuissituatie, opvoedingsvragen, vragen bij of na scheiding, problemen als gevolg van een ziekte of ongeluk, gesprek na verlies van bijvoorbeeld een familielid. Ook problemen die samenhangen met de coronacrisis kunnen worden besproken. De schoolmaatschappelijk werker kan zo nodig, via het CJG verwijzen naar gespecialiseerde hulp.

Gesprekken
De schoolmaatschappelijk werker gebruikt bij het gesprek met kinderen methoden die speciaal ontworpen zijn voor kinderen. De hulp aan de kinderen kan op school of op kantoor van het CJG plaatsvinden. Gesprekken met de ouder vinden momenteel tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk plaats via bijvoorbeeld videobellen. Als dit niet mogelijk is kijken we naar andere manieren.

Meer informatie of aanmelden
Meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk vindt u op de website van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Een aanmeldformulier voor hulp kunt u via de leerkracht of de interne begeleider verkrijgen. Of u meldt u zelf telefonisch aan bij de FrontOffice van het CJG ([email protected]). Aan de hulp vanuit het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.