Ga naar pagina inhoud

10 juni 2024

Kinderraad in Midden-Drenthe

Op 30 mei 2024 stemde de gemeenteraad in met het voorstel kinderraad. Dit betekent dat de gemeente Midden-Drenthe vanaf komend schooljaar een kinderraad heeft. Midden-Drenthe is hiermee de vierde gemeente in Drenthe met een kinderraad en kinderburgemeester. Karin Kappen (CDA): Toen ik dit las, kreeg ik spontaan een glimlach op mijn gezicht. Wat is dit leuk zeg!” Ook andere fracties waren enthousiast.

Wat gaat de kinderraad doen?
De kinderraad geeft advies aan de gemeenteraad over belangrijke thema's. De kinderraad is er om kinderen en jongeren een stem te geven, zodat zij mee kunnen denken en praten over belangrijke onderwerpen in onze gemeente. Want de beslissingen die nu worden gemaakt, hebben effect op de toekomst. Dat is dan ook de missie van de kinderraad: alle kinderen een stem geven, ideeën ophalen en die serieus nemen. Samen maken we de gemeente Midden-Drenthe nog mooier! Burgemeester Jan Zwiers: “De kinderraad moet onbevangen en creatief aan de slag kunnen. We geven daarom zo min mogelijk spelregels mee. We laten daarmee zoveel mogelijk ruimte aan de kinderen zelf.”

Ondersteuning kinderraad
De kinderraad wordt ondersteund door een werkgroep. Deze werkgroep helpt de kinderen uit de kinderraad zo goed mogelijk bij hun werkzaamheden en geeft samen met hen invulling aan de bijeenkomsten van de kinderraad. De werkgroep wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en het basisonderwijs.

Scholen dragen namen leerlingen aan
Nu is het dus tijd om te starten met het werven van kinderraadsleden. Danielle Louwes, coördinator kinderraad en communicatieadviseur raad: “We hebben een strakke planning, want we willen graag nog voor de zomervakantie alle namen verzamelen van kinderraadsleden. Deelname vanuit de achttien scholen in onze gemeente en het aandragen van een kinderraadslid laten we over aan de scholen zelf. Scholen mogen leerlingen aanwijzen, maar ze mogen ook een verkiezing organiseren. Een leuke, spannende tijd dus voor de kinderen die nu nog in groep 6 en 7 zitten. De kinderraad zal bestaan uit leerlingen uit groep 7 en 8. Deze kinderen zitten nu nog in groep 6 en 7. Zij ontvangen begin juni via school informatie over de kinderraad.”

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?