Ga naar pagina inhoud

6 juni 2022

Activiteiten voor jongeren met een lichamelijke beperking

Zonnebloemafdeling jong Groningen & Drenthe maakt het voor jongeren vanaf 18 jaar met (alleen) een lichamelijke beperking mogelijk, deel te nemen aan leuke sociale activiteiten! Vaak dreigt deze groep sociaal beperkt of geïsoleerd te raken. Het is gewoonweg niet eenvoudig om er zo maar even op uit te gaan.

Vrijwilligers van de Zonnebloem zetten zich  in om deze groep mensen op basis van wensen die aansluiten bij hun interesses en ideeën, (weer) deel te laten nemen aan sociale-maatschappelijke activiteiten. Dit kan zowel in groepsverband als individueel, thuis of elders. Iedere maand organiseert de Zonnebloem afdeling jong Groningen & Drenthe activiteiten, waar je als vrijwilliger ondersteuning aan kan bieden of als jongere met een lichamelijke beperking aansluiting kan vinden om weer mee te doen wat zo belangrijk is.

Wil je meer informatie over de activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Kijk op de website van de Zonnebloem.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?