Ga naar pagina inhoud

16 september 2021

10 jaar CJG Midden-Drenthe

Op 16 september 2011 was het feest aan de Nassaukade in Beilen; het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Drenthe opende op die dag officieel haar deuren. Het CJG vloeide voort uit het JeugdPunt Midden-Drenthe dat in 2011 al een aantal jaren draaide.

Het CJG zoals we dat sinds 2011 kennen, is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe en de GGD Drenthe. Het CJG richt zich op alle opvoed- en opgroeivragen van en voor kinderen en jongeren tussen de -9 maanden en de 23 jaar. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de kernpartners is alle jeugd in Midden-Drenthe op de een of andere manier in beeld.

Alle jeugd in beeld
Zo ziet de jeugdgezondheidszorg van de GGD veel jeugd met hun pré- en voorzorgtrajecten voor risicozwangerschappen, het consultatiebureau én de contactmomenten op het basis- en voortgezet onderwijs. Het Welzijnswerk organiseert allerlei activiteiten voor kinderen en ondersteunt de jeugdsozen voor de wat oudere jeugd. De gemeente Midden-Drenthe is sinds de transitie in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en investeert in de inzet van professionals op het gebied van de jeugdhulpverlening in het algemeen en van veilig opgroeien in het bijzonder.

Succesvolle krachtenbundeling
Een prachtig voorbeeld van de succesvolle krachtenbundeling binnen het CJG zijn de JeugdTeams die sinds 2015 in de drie kernen (Beilen, de Smildes en Westerbork) actief zijn. Elk JeugdTeam bestaat uit een Jeugdverpleegkundige van de GGD, een schoolmaatschappelijk werker en ambulant jongerenwerker van Welzijnswerk en een jeugdconsulent en gezinswerker Veilig Opgroeien van de gemeente. Alle vragen komen bij de JeugdTeams binnen, waar met een brede blik en vanuit verschillende disciplines bekeken wordt welke zorg het meest passend is. De zorg vanuit het CJG is altijd op vrijwillige basis, dat betekent dat ouders en jongeren zelf de regie houden over de zorg. Samen met hen kijkt het CJG welke stappen er moeten worden gezet.

Overeenkomsten binnen een nieuwe context
De afgelopen jaren is er veel veranderd ten opzichte van de start in 2011, maar zijn er tegelijkertijd nog veel overeenkomsten. Zo werd er in 2011 een speciale aanpak ontwikkeld voor een groep overlast gevende jongeren in Beilen. Anno 2021 is er een soortgelijk traject met een groep overlast gevende jongeren afgerond. Ook worden er -evenals in 2011- nog altijd veel kinderen gediagnosticeerd. Tien jaar geleden was ADHD de meest gestelde diagnose, tegenwoordig is dat ASS (Autisme Spectrum Stoornissen).

Weinig uitstroom binnen zorgtrajecten
Het aantal jeugdigen en hun ouders dat een beroep doet op de jeugdzorg schommelt voor Midden-Drenthe al jaren net boven de 10%. Hoewel dat best veel is, betekent het tegelijkertijd dat het met bijna 90% van de jeugd goed lijkt te gaan. Toch ziet ook de gemeente Midden-Drenthe dat de kosten van de jeugdzorg blijven oplopen. Analyse wijst uit dat verschillende factoren hierbij een rol spelen. De belangrijkste is echter, naast de al eerder genoemde diagnosecultuur, dat jeugdigen die eenmaal binnen de jeugdzorg in bepaalde zorgtrajecten belanden er vervolgens niet of nauwelijks weer uitstromen. Dit lijkt haaks te staan op de transformatiebeweging die na de transitie in 2015 ingezet zou worden om mensen juist weer in hun eigen kracht te zetten. En dat brengt ons bij de toekomst.

Jeugdakkoord
Wethouder Derks en de gemeenteraad hebben het afgelopen jaar het zogeheten Jeugdakkoord vastgesteld. In dit akkoord is er veel aandacht voor preventie: investeren in culturele en sportactiviteiten voor de jeugd, om er op die manier voor te zorgen dat de jeugd in Midden-Drenthe lekker in haar vel komt te zitten. Samen met het jongerenwerk van Welzijnswerk is het CJG actief betrokken bij het project ‘Jeugd Aan Zet;’ een mooi voorbeeld waarbij jongeren zelf aan kunnen geven waar zij binnen hun leefomgeving behoefte aan hebben. In veel gevallen kunnen zij, dankzij financiële ondersteuning van de gemeente, hun idee daadwerkelijk uitvoeren.

Van intensieve zorg naar lichtere ondersteuning
De huisarts is de belangrijkste plek waar inwoners van Midden-Drenthe zich met hun vragen melden. Daarmee zijn huisartsen de grootste verwijzer richting de niet vrij toegankelijke zorg. Het CJG zet daarom in op nauwere samenwerking door middel van Praktijk Ondersteuners Jeugd (POH-Jeugd). Zij draaien actief mee binnen de huisartspraktijken en pakken de enkelvoudige opvoed- en opgroeivragen op. Samen met de zorgaanbieders bekijkt het CJG de komende jaren of het mogelijk is dat jongeren toch sneller uitstromen uit de intensievere zorg en met lichtere ondersteuning richting zelfredzaamheid gaan. Hetzelfde geldt voor het aandachtspunt van de huidige ‘diagnosecultuur.’ Nog te vaak schuiven ouders het gedrag van het kind af op een mogelijk onderliggende stoornis en wordt er te weinig gekeken naar de opvoedingsvaardigheden of andere omgevingsfactoren zoals een vechtscheiding, samengestelde gezinnen of eigen problematiek van de ouders.

Het kind staat centraal
Het kind centraal; dat is waar het bij het CJG om draait. Altijd. Dagelijks merken wij hoe moeilijk het is om dit -in het speelveld van verschillende belangen (ouders, grootouders, school, buren/ buurt, politie)- vast te houden. Toch gaat het CJG er ook de komende 10 jaar alles aan doen om de jeugd in Midden-Drenthe zo prettig en veilig mogelijk op te laten groeien. Het tienjarig bestaan vieren wij dit keer niet met springkussens op het parkeerterrein, maar met verschillende inspirerende activiteiten gedurende het hele jaar, waarin opgroeien in Midden-Drenthe centraal staat. Hou hiervoor onze website en social media kanalen in de gaten!

Ronald Duiven
Coördinator van Zorg CJG Midden-Drenthe

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?